Generellt kan man nog säga, när det gäller miljöhänsyn. att vi i västvärlden konsumerar for mycket. Den enskilt största ändringen västvärldens familjer kan göra, om man vill göra en insats för miljö och klimat, är därför att konsumera mindre. Då kan det verka paradoxalt att man kan bli mera miljövänlig genom att konsumera nya vitvaror. Men om man har vitvaror av äldre modell, kan det inte desto mindre vara en sanning. Våra vitvaror förbrukar ström, och några av dem även tvätt eller diskmedel samt vatten. Vatten och energi är två av våra viktigaste resurser, men också resurser som vi driver rovdrift på planeten för att framställa i tillräckligt stort omfång.

Energimärkning

Alla vitvaror på den svenska marknaden är energimärkta, eftersom det är obligatoriskt. Kylskåp är den vitvara som haft energimärkning i längst tid, och märkningen på vitvaror går som regel från A+++ till D eller F. A+++ är här det bästa, och när de i framtiden bliver ännu energieffektivare kommer de förmodligen att heta A++++.  Andra hushållsprodukter som kaffemaskin och vattenkokare, har inte alltid märkning. Däremot skall man undvika att låta dem stå på standby konstant, på så sätt sparar man ström.

Besparing

Om man har ett kylskåp som är 10–15 år gammalt, kan man som regel minska det löpande strömförbruket med mer än hälften, om man byter till ett modernt kylskåp i kategorin A+++. Konkret betyder det att man sparar ca 500kr om året på sin elräkning – plus att man alltså gör en insats för miljön och klimat. På ett liknande sätt förhåller det sig med tvättmaskiner, diskmaskiner och torktumlare. Dessa är dock inte aktiva dygnet runt, och därför sparar man minder pengar per maskin jämfört med kylskåp och frys. Men allt räknas, och allt tillsammans kan man ofta spara mer än tusen kronor om året bara på elräkningen, genom att uppgradera vitvarorna.

Vatten och tvättmedel

När det gäller energieffektivitet på tvätt- och diskmaskiner, är det även vattenförbruk som räknas, förutom strömförbruk. Utvecklingen går hela tiden framåt på området, och numera är det mycket mera miljövänligt att diska i en diskmaskin, jämfört med att diska för hand. Detta eftersom man använder 3–4 gånger mera energi när man diskar för hand, enligt beräkningar av energimyndigheten. Detta i form av vatten och uppvärmning av vatten. När det gäller tvättmaskiner, finns det numera många moderna modeller, med automatisk dosering av tvättmedel. Det har visst sig att de flesta överdoserar när man doserar manuellt, och därför betyder automatisk dosering som regel att man använder mindre tvättmedel – bra för kläderna, plånboken och inte minst för miljön!