Den värld vi lever i kan kännas allt otryggare för varje år som går, eller rent av otryggare för varje dag som går. Samhället förändras allt snabbare och det går inte alltid att känna igen sig.

Denna känsla förstärks förstås enormt mycket när världen går igenom en gigantisk kris, såsom sker under våren 2020. Då kan man känna att man till varje pris behöver förbereda sig på något som man inte vet vad det är.

Som ett initialt steg i förberedelserna kan man kanske behöva ta ett lån för att fylla på likviditeten, läs mer om det hos vipbanks.se.

Denna likviditet kan man sedan använda för att förbereda sig för det okända. Ett sätt att förbereda sig som blivit allt vanligare är så kallad prepping.

Vad är prepping?

Prepping är ett begrepp för den aktivitet som går ut på att förbereda sig för katastrofer och kriser av olika sorter. Prepping kommer från engelskans ”preparation” och kan översättas ungefär som ”förberedelse”. I Sverige skulle vi kanske kalla fenomenet för krisförberedelse.

Prepping går i vanliga fall ut på att man fyller på förråden hemma så att man har mat för en viss tid men det handlar också om att ha verktyg, reservdelar, ljus, material, bränsle och kanske rent av lite mark som man kan odla på. Allt detta ifall det oförutsedda skulle inträffa och man behöver skydda sig själv och sin familj.

Är prepping äkta trygghet?

Många ställer sig frågan om prepping ger en äkta trygghet. Kanske är det så att prepping i själva verket skapar en paranoid känsla som ökar känslan av otrygghet i vad som egentligen är en ganska trygg vardag? Men när också svenska myndigheter gått ut med information om att man bör ha vissa basvaror i förråd hemma i fall krisen eller kriget skulle komma så har väl prepping blivit ganska rumsrent.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here